(0) Sản phẩm
Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.
Danh Mục Sản Phẩm
  Filters
  Ngôn ngữ
  Tìm kiếm
  RSS

  Bài đăng 'Tháng Tư' năm '2021'

  Thông báo: Thay đổi thông tin nhãn sản phẩm Nature's Way Kids Smart Omega-3 Fish Oil Trio
  0 Thông báo: Thay đổi thông tin nhãn sản phẩm Nature's Way Kids Smart Omega-3 Fish Oil Trio
  Công ty cổ phần Master Bee - Đơn vị phân phối các sản phẩm Nature’s Way tại Việt Nam thông báo về việc thay đổi thông tin nhãn sản phẩm Nature's Way Kids Smart Omega-3 Fish Oil Trio. Theo thông báo từ nhả sản xuất - tập đoàn Pharmacare, để phù hợp với chiến lược chung, từ lô EXP 11/2023, sản phẩm Nature's Way Kids Smart Omega-3 Fish Oil Trio sẽ có sự điều chỉnh về đối tượng sử dụng.