Danh Mục Sản Phẩm
  Filters
  Ngôn ngữ
  Tìm kiếm
  RSS

  Bài đăng 'Tháng Tư' năm '2021'

  Thông báo: Thay đổi thông tin nhãn sản phẩm Nature's Way Kids Smart Omega-3 Fish Oil Trio
  0 Thông báo: Thay đổi thông tin nhãn sản phẩm Nature's Way Kids Smart Omega-3 Fish Oil Trio
  Công ty cổ phần Master Bee - Đơn vị phân phối các sản phẩm Nature’s Way tại Việt Nam thông báo về việc thay đổi thông tin nhãn sản phẩm Nature's Way Kids Smart Omega-3 Fish Oil Trio. Theo thông báo từ nhả sản xuất - tập đoàn Pharmacare, để phù hợp với chiến lược chung, từ lô EXP 11/2023, sản phẩm Nature's Way Kids Smart Omega-3 Fish Oil Trio sẽ có sự điều chỉnh về đối tượng sử dụng.